Hoşgeldiniz

Version : 0.1.0b

Bu doküman websitenizi API aracılığı ile çalışacak Site Sahipleri/Entegratörler için oluşturulan ve entegrasyonun tamamlanması adına gerekli bütün bilgilerin iletildiği Softtr E-Ticaret Sistemleri entegrasyon doküman sayfasıdır.
API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@softtr.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

Genel Bilgiler

 • API endpointlerine ulaşmak için aksi belirtilmediği sürece https://www.domain.com/api adresini kullanabilirsiniz.
 • API, HTTP Basic Auth. ile korunmaktadır, istemci, kullanıcı adı ve şifreyi HTTP Authorization Header bilgisinde göndermelidir.
 • API Kullanıcı adı ve şifrenizi panelinizde "Genel Ayarlar" -> "Api Hesapları" sayfasından oluşturabilirsiniz.

Genel Hata Mesajları

HTTP Status Hata Kodu Hata Mesajı
401 401 Kullanıcı bilgileri eksik yada yanlış
404 404 Geçersiz veya bulunamayan kaynak
405 405 Geçersiz istek
500 500 Beklenmedik bir sorun oluştu.

Siparişler

Bu servis ile siparişlerinizi listeleyebilir, detaylı görüntüleyebilir, sipariş durumlarınızı güncelleyebilirsiniz.

Siparişleri listeleme

Bu servis ile siparişlerinizi listeleyebilir

EndPoint(GET)
https://www.domain.com/api/orders
Parametre listesi :

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
pageSize int Opsiyonel Bir sayfada görüntülenecek sipariş adedi (Max 100 , Varsayılan 100)
page int Opsiyonel Görüntülenecek sayfa numarası
startDate string Opsiyonel(endDate parametresi ile zorunlu) Siparişlerin listeneceği tarih Örneğin : 01-10-2022
endDate string Opsiyonel Siparişlerin listeneceği tarih Örneğin : 01-10-2022
Örnek endPoint :
https://www.domain.com/api/orders?pageSize=10&page=2&startDate=01-09-2022
Örnek Servis Cevabı :
{
 "status": 200,
 "message": {
  "code": 200,
  "detail": {
   "requestID": "b668ea650cec4e7d4d5bde6c6f0af8a4"
  }
 },
 "data": {
  "orderCount": 25,
  "pageCount": 3,
  "size": 10,
  "page": 3,
  "content": [
   {
    "orderno": "01092022001221-AIK",
    "orderAmount": 87.89,
    "invoiceName": "Test Kullanıcısı Adı Soyadı",
    "invoiceTitle": "Test Kullanıcısı Fatura Ünvanı",
    "invoiceTaxOffice": "ATIŞALANI",
    "invoiceTaxID": 1111111111,
    "invoiceCivID": "",
    "invoiceAddress": "Test kullanıcısı fatura adresi",
    "invoiceDistrict": "Şişli",
    "invoiceCity": "İstanbul",
    "shipmentName": "Test Kullanıcısı Adı Soyadı",
    "shipmentAddress": "Test kullanıcısı teslimat adresi",
    "shipmentDistrict": "Çerkezköy",
    "shipmentCity": "İstanbul",
    "orderSource": "WEBSITE"
   },
   ...
  ]
 }
}
Açıklamalar :
Parametre Tip Açıklama
status int Cevap HTTP Kodu
message Object Cevaba ait detaylar
message.code int Cevap kodu
message.detail object Mesaj detayı
message.detail.requestID string İsteğe ait benzersiz kayıt ID'si
data Object
data.orderCount int Toplam sipariş adedi
data.pageCount int Toplam sayfa adedi
data.size int Sayfada olabilecek maximum sipariş adedi
data.page int İsteğin sayfa numarası
data.content Array Siparişler
data.content.orderno string Benzersiz sipariş numarası
data.content.orderAmount float Toplam sipariş tutarı
data.content.invoiceName string Fatura isim soyisim
data.content.invoiceTitle string Fatura Ünvanı
data.content.invoiceTaxOffice string Vergi Dairesi
data.content.invoiceTaxID string Vergi Numarası
data.content.invoiceCivID string TC Kimlik Numarası
data.content.invoiceAddress string Fatura Adresi
data.content.invoiceDistrict string Fatura İlçe
data.content.invoiceCity string Fatura İl
data.content.shipmentName string Alıcı Adı Soyadı
data.content.shipmentAddress string Alıcı Adresi
data.content.shipmentDistrict string Alıcı ilçe
data.content.shipmentCity string Alıcı Şehir
data.content.orderSource enum Sipariş Kaynağı [WEBSITE,N11,CICEKSEPETI,HEPSIBURADA,TRENDYOL]

Sipariş Detayı

Bu servis ile siparişi detaylı görüntüleyebilirsiniz.

EndPoint(GET)
https://www.domain.com/api/order/{ORDERNO}
Örnek Servis Cevabı :
{
 "status": 200,
 "message": {
   "code": 200,
   "detail": {
     "requestID": "72f0769ee515d8fa9c23b4e6bfe7159e"
   }
 },
 "data": {
   "content": {
     "orderno": "28092022133621-AYD",
     "orderAmount": 219.90,
     "cargoCharge": 15.00,
     "taxAmount": 16.29,
     "discount_coupon": "SOFTTR1",
     "partner_code": "SOFTTR",
     "orderSource": "WEBSITE",
     "paymentType": "Kredi Kartı",
     "shipmentDetails": {
       "shipmentName": "Alıcı Adı Soyadı",
       "shipmentAddress": "Alıcı Adresi",
       "shipmentDistrict": "Çerkezköy",
       "shipmentCity": "İstanbul",
       "shipmentGsm": "08503073393"
     },
     "invoiceDetails": {
       "invoiceName": "Fatura Adı Soyadı",
       "invoiceCompanyTitle": "Fatura Ünvanı",
       "invoiceTaxID": "ATIŞALANI",
       "invoiceTaxOffice": "111111111",
       "invoiceAddress": "Fatura Adresi",
       "invoiceDistrict": "Şişli",
       "invoiceCity": "İstanbul",
       "invoiceGsm": "08503073393",
       "invoicePhone": "08503073393",
       "invoiceMail": "destek@softtr.com"
     },
     "items": [
       {
         "itemTitle": "Ürün Adı",
         "itemBrand": "Marka",
         "itemCode": "A111111",
         "itemTaxRate": 8,
         "itemQuantity": 1,
         "itemUnitPrice": 219.9
       },
       ...
     ]
   }
 }
}
Açıklamalar :
Parametre Tip Açıklama
status int Cevap HTTP Kodu
message object Cevaba ait detaylar
message.code int Cevap Kodu
message.detail object Cevap detayı
message.detail.requestID string Cevaba ait benzersiz ID
data object
data.content object
data.content.orderno string Sipariş numarası
data.content.orderAmount float Toplam Sipariş Tutarı
data.content.cargoCharge float Kargo Ücreti
data.content.taxAmount float KDV Toplamı
data.content.discount_coupon string Kullanılan kupon kodu
data.content.partner_code string Kullanılan partner kodu
data.content.orderSource enum Sipariş Kaynağı [WEBSITE,N11,CICEKSEPETI,HEPSIBURADA,TRENDYOL]
data.content.paymentType string Ödeme yöntemi
data.content.shipmentDetails object Teslimat Detayları
data.content.shipmentDetails.shipmentName string Alıcı Adı Soyadı
data.content.shipmentDetails.shipmentAddress string Alıcı Adresi
data.content.shipmentDetails.shipmentDistrict string Alıcı ilçe
data.content.shipmentDetails.shipmentCity string Alıcı il
data.content.shipmentDetails.shipmentGsm string Alıcı Telefon Numarası
data.content.invoiceDetails object Fatura Detayları
data.content.invoiceDetails.invoiceName string Fatura Adı Soyadı
data.content.invoiceDetails.invoiceCompanyTitle string Fatura Ünvanı
data.content.invoiceDetails.invoiceTaxID string Vergi Numrası
data.content.invoiceDetails.invoiceTaxOffice string Vergi Dairesi
data.content.invoiceDetails.invoiceAddress string Fatura Adresi
data.content.invoiceDetails.invoiceDistrict string Fatura İlçe
data.content.invoiceDetails.invoiceCity string Fatura il
data.content.invoiceDetails.invoiceGsm string Fatura Telefon Numarası
data.content.invoiceDetails.invoicePhone string Fatura Telefon Numarası
data.content.invoiceDetails.invoiceMail string Fatura Mail Adresi
data.content.items array Ürün Listesi
data.content.items.itemTitle string Ürün Adı
data.content.items.itemBrand string Ürün markası
data.content.items.itemCode string Ürün Kodu
data.content.items.itemTaxRate int Ürün KDV Oranı
data.content.items.itemQuantity int Ürün Adedi
data.content.items.itemUnitPrice float Ürün Birim Fiyatı

Sipariş Durumu Güncelleme

Bu servis ile siparişlerinizin durumunu güncelleyebilirsiniz.

EndPoint(POST)
https://www.domain.com/api/orders/updateOrderStatus

Not:

Bir seferde en fazla 100 sipariş için istek gönderilebilir

Açıklamalar :
Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
orderno string Zorunlu Sipariş Numarası
status enum Zorunlu Sipariş durumu [WAITING,PREPARING,PENDING,SHIPPED,DELIVERED,RETURNED,CANCEL]
Örnek İstek :
[
 {
  "orderno": "01092022001821-DIK",
  "status" : "WAITING"
 },
 {
  "orderno": "01092022002448-ZKB",
  "status" : "PREPARING"
 },
 {
  "orderno": "01092022130509-SHE",
  "status" : "PENDING"
 },
 ...
]
Başarılı İşlem Cevabı :
{
  "status": 200,
  "message": {
    "code": 200,
    "detail": {
      "requestID": "7045997c8e1cf4a3448e79b5a9ae0276"
    }
  }
}

    
Hata Mesajları :
HTTP Status Hata Kodu Hata Mesajı
400 400 Geçersiz istek
400 400 {parametre} Boş ya da Geçersiz
400 400 Data sınırı aşıldı

Ürünler

Bu servis ile ürünlerinizin stok ve fiyatlarını güncelleyebilirsiniz.

Ürün Listeleme

Bu servis ile ürünleri listeleyebilirsiniz

EndPoint(GET)
https://www.domain.com/api/products/list

Stok ve Fiyat Güncelleme

Bu servis ile ürünlerinizin stok ve fiyatlarını güncelleyebilirsiniz.

EndPoint(POST)
https://www.domain.com/api/products/updateStokAndPrice

Not:

Bir seferde en fazla 100 ürün için istek gönderilebilir

Açıklamalar :
Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
barcode string Zorunlu Güncellenecek ürünün veya varyanın barkod değeri
mainProductPrice float Zorunlu Ana Ürün Fiyatı
variantPrice float Zorunlu Varyant Fiyatı
stockAmount int Zorunlu Stok Adedi
Örnek İstek :
[
 {
  "barcode":"8341101923840",
  "mainProductPrice": 239.76,
  "variantPrice": 0.00,
  "stockAmount":50
 },
 {
  "barcode":"8341101924244",
  "mainProductPrice": 239.76,
  "variantPrice": 0.00,
  "stockAmount":50
 },
 {
  "barcode":"8341101924648",
  "mainProductPrice": 239.76,
  "variantPrice": 0.00,
  "stockAmount":50
 },
 ...
]
Başarılı İşlem Cevabı :
{
  "status": 200,
  "message": {
    "code": 200,
    "detail": {
      "requestID": "7045997c8e1cf4a3448e79b5a9ae0276"
    }
  }
}

    
Hata Mesajları :
HTTP Status Hata Kodu Hata Mesajı
400 400 Geçersiz istek
400 400 {parametre} Boş ya da Geçersiz
400 400 Data sınırı aşıldı

Sürüm Güncellemeleri

Bu alanda Softtr E-Ticaret Sistemleri tarafından API üzerinde yapılan güncellemeler ile bilgilendirmeler bulunacaktır.

0.1.0B

Beta sürüm yayına alındı